Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att detta i särskild utsträckning gäller personer med funktionshinder har i många länder fått till följd att lagstiftning antagits för att på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet för denna grupp. De bestämmelser som reglerar arbete och funktionshinder spänner över områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning. I denna bok behandlas utformning och tillämpning av dessa regler i svensk, engelsk och tysk rätt och även EU-rättens förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

Boken innehåller rättsdogmatiska och komparativa analyser av regler kring aktiva åtgärder som till exempel kvotering och skyddade anställningar och kring anställningsskydd och diskriminering. Bland annat analyseras hur funktionshinder definieras och hur definitioner påverkar användningen av olika regelsystem. Dessutom undersöks hur rättsreglerna ger uttryck för spänningar mellan olika intressen, normativa grundmönster, och hur korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter kommer till uttryck i de undersökta rättsreglerna.
Bidragets översatta titel Disabled - with a right to work? A comparative study of labour law regulations of work and disability in Sweden, England and Germany
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Juridiska institutionen
Handledare
  • Numhauser-Henning, Ann, handledare
Tilldelningsdatum2007 feb. 23
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-544-0358-5
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-02-23
Time: 13:15
Place: Pufendorfsalen, Faculty of Law, St. Gråbrödersgatan 3 C, Lund

External reviewer(s)

Name: Edström, Örjan
Title: Professor
Affiliation: Umeå University

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här