Furongian Series (Cambrian) biostratigraphy of Scandinavia - a revision

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

67 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)73-87
TidskriftNorsk Geologisk Tidsskrift
Volym88
Utgåva1
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här