Further Baire results on the distribution of subsequences

Martin Goldstern, Jörg Schmeling, Reinhard Winkler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)127-149
TidskriftUniform Distribution Theory
Volym2
Nummer1
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här