Further evidence for a prejunctional action of neuropeptide Y on cholinergic motor neurons in the rat uterine cervix

Martin Stjernquist, Christer Owman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)95-96
TidskriftActa Physiologica Scandinavica
Volym138
Utgåva1
StatusPublished - 1990

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Farmakologi och toxikologi

Citera det här