Further evidence for influenza and pneumococcal vaccination in patients treated with disease modifying antirheumatic drugs and anti-tumor necrosis factor agents.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

5 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)626-628
TidskriftJournal of Rheumatology
Volym41
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här