Fusion genes and rearranged genes as a linear function of chromosome aberrations in cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

395 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fusion genes and rearranged genes as a linear function of chromosome aberrations in cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology