Future of haemophilia outcome assessment: Registries are key to optimized treatment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Content List - Read more articles from the symposium: Future of haemophilia outcome assessment.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)498-501
Antal sidor4
TidskriftJournal of Internal Medicine
Volym279
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2016 jun 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Future of haemophilia outcome assessment: Registries are key to optimized treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här