Future of haemophilia outcome assessment: Registries are key to optimized treatment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Future of haemophilia outcome assessment: Registries are key to optimized treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap