G-CSF prevents caspase 3 activation in Schwann cells after sciatic nerve transection, but does not improve nerve regeneration

Hanna K Frost, Akira Kodama, Per Ekström, Lars B Dahlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat