G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER, GPR 30) in normal human endometrium and early pregnancy decidua.

Zuzana Kolkova, Vera Casslén, Anna Ehinger, Stefan Hansson, Bertil Casslén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)

Sökresultat