G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER) in the female reproductive tract: from physiology to cancer

Zuzana Kolkova

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”G protein-coupled estrogen receptor 1 (GPER) in the female reproductive tract: from physiology to cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap