Gadofosveset-enhanced magnetic resonance venography in patients with venous pathology of the lower limbs - Comparison of diagnostic image quality and inter-rater variability with gadobutrol venography and computed tomography venography.

Michael Åkesson, Leena Lehti, Peter Höglund, Per Åkeson, Johan Wasselius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)
183 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This study was performed to compare the diagnostic quality of Gadofosveset-enhanced magnetic resonance venography with Gadobutrol-enhanced magnetic resonance venography and computed tomography venography for the deep veins of the lower extremities in patients with iliocaval venous pathology.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)737-743
TidskriftPhlebology
Volym31
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2015 dec. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Gadofosveset-enhanced magnetic resonance venography in patients with venous pathology of the lower limbs - Comparison of diagnostic image quality and inter-rater variability with gadobutrol venography and computed tomography venography.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här