Gadolinium contrast media are more nephrotoxic than iodine media. The importance of osmolality in direct renal artery injections

Barbara Elmståhl, Ulf Nyman, Peter Leander, Chun-Ming Chai, Klaes Golman, Jonas Björk, Torsten Almén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

475 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat