Galactoglucomannan-degrading enzymes from Aspergillus niger

Pia Ademark

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat