Galactoglucomannan-degrading enzymes from Aspergillus niger

Pia Ademark

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat