Galactoglucomannan recovery from softwood spent sulfite liquor: Challenges, process design and techno-economic evaluations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

554 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Galactoglucomannan recovery from softwood spent sulfite liquor: Challenges, process design and techno-economic evaluations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap