Galactoglucomannan recovery from softwood spent sulfite liquor: Challenges, process design and techno-economic evaluations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

470 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat