Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Galectin-4 levels in hospitalized versus non-hospitalized subjects with obesity: the Malmö Preventive Project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap