Galectin binding to cells and glycoproteins with genetically modified glycosylation reveals galectin–glycan specificities in a natural context

Mathias Ingemann Nielsen, John Stegmayr, Oliver C. Grant, Zhang Yang, Ulf J. Nilsson, Irene Boos, Michael C. Carlsson, Robert J. Woods, Carlo Unverzagt, Hakon Leffler, Hans H. Wandall

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Galectin binding to cells and glycoproteins with genetically modified glycosylation reveals galectin–glycan specificities in a natural context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar