Gambling Disorder – Suicidality, Mortality and Comorbidity

Bidragets översatta titel : Spelberoende - suicidalitet, mortalitet och samsjuklighet

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

365 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spelberoende - suicidalitet, mortalitet och samsjuklighet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology