GARD - Genomic Allergen Rapid Detection. A Testing Strategy for Assessment of Chemical Sensitizers

Henrik Johansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”GARD - Genomic Allergen Rapid Detection. A Testing Strategy for Assessment of Chemical Sensitizers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap