GARD – Genomic Allergen Rapid Detection: From Biomarker Discovery towards a State-of-the-art Testing Platform for Chemical Sensitizers

Andy Forreryd

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”GARD – Genomic Allergen Rapid Detection: From Biomarker Discovery towards a State-of-the-art Testing Platform for Chemical Sensitizers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap