Garnet chemistry from the Sloinge excavation, Halland and additional Swedish and Danish excavations - Comparisons with garnet, occurring in a rock context

Maria Mannerstrand, L Lundqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Garnet chemistry from the Sloinge excavation, Halland and additional Swedish and Danish excavations - Comparisons with garnet, occurring in a rock context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap