Gas phase chemical vapor deposition chemistry of triethylboron probed by boron-carbon thin film deposition and quantum chemical calculations

Mewlude Imam, Konstantin Gaul, Andreas Stegmueller, Carina Höglund, Jens Jensen, Lars Hultman, Jens Birch, Ralf Tonner, Henrik Pedersen

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Gas phase chemical vapor deposition chemistry of triethylboron probed by boron-carbon thin film deposition and quantum chemical calculations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Ingenjörs- och materialvetenskap

    Kemiska föreningar