Gatekeeping Access: Shea Land Formalization and the Distribution of Market-Based Conservation Benefits in Ghana’s CREMA

Mengina Gilli, Muriel Côte, Gretchen Walters

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gatekeeping Access: Shea Land Formalization and the Distribution of Market-Based Conservation Benefits in Ghana’s CREMA”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap