Gebel el Silsila: Field report from the Main Quarry

Maria Nilsson, John Ward, Adrienn Almásy, Sarah Doherty

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

667 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gebel el Silsila: Field report from the Main Quarry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics