Gemenskapens gränser: Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

795 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna avhandling undersöks hur strävan mot en integrerad svensk gymnasieskola upplevs av gymnasieungdomar med svåra rörelsehinder. Forskningsintresset är riktat mot skolans värdeförmedlande uppdrag så som det kommer till uttryck i ämnesplanen för religionskunskapsämnet. I centrum för undersökningen står elevernas erfarenheter av en gymnasieutbildning som både är separerad från och på många sätt integrerad i den reguljära gymnasieskolan. Elevernas erfarenheter av att pendla mellan en integrerad och samtidigt exklusiv utbildningssituation ger dem särskilda förutsättningar att tolka och förstå premisserna för den pluralism som skolan är tänkt att fostra.
Med syftet att problematisera den pluralism som kommer till uttryck i skolans värdegrund, riktar avhandlingen ljus mot elevernas erfarenheter som särskilda objekt för skolans integration. Dessa erfarenheter pekar bland annat på en skolvardag hårt styrd av symboliska och sociala gränsdragningar. Särskilt det integrerade klassrummet väcker känslor av utanförskap och stigmatisering som eleverna måste hantera i sin skolvardag. Mot denna bakgrund argumenterar jag för att det är hög tid att omvärdera, inte bara skolans värdeförmedlande uppdrag, utan också komplexa processer som integration och inkludering i skolan.
Bidragets översatta titel The Boundaries of Community: Stigma Management and Pluralistic Education in Upper Secondary Education
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Utbildningsvetenskap
Handledare
 • Persson, Anders, handledare
 • Gustafsson Lundberg, Johanna, handledare
Tilldelningsdatum2022 okt. 21
UtgivningsortLund
Utgåva1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-89415-40-9
ISBN (elektroniskt)978-91-89415-41-6
StatusPublished - 2022 sep. 22

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-10-21
Time: 13:15
Place: SOL:s hörsal
External reviewer
Name: Claudia Lenz
Title: professor
Affiliation: MF Vitenskapelige Höyskole
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

 • inkluderande undervisning
 • rörelsehinder
 • pluralism
 • pluralitet
 • fostran
 • stigma
 • religionskunskapsämnet
 • riksgymnasium
 • skolvardag
 • gymnasiet
 • värdegrundsarbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Gemenskapens gränser: Stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här