Gender differences in nerve regeneration after sciatic nerve injury and repair in healthy and in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)
136 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gender differences in nerve regeneration after sciatic nerve injury and repair in healthy and in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap