Gender differences in nerve regeneration after sciatic nerve injury and repair in healthy and in type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)
139 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat