Gender equality in human capital and fertility in the European regions in the past

Ralph Hippe, Faustine Perrin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gender equality in human capital and fertility in the European regions in the past”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance