Gender Gap in Numeracy and the Role of Marital Status: Evidence from 19th century France

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gender Gap in Numeracy and the Role of Marital Status: Evidence from 19th century France”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance