Gendered Justice Gaps in Bosnia-Herzegovina

Annika Björkdahl, Johanna Mannergren Selimovic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gendered Justice Gaps in Bosnia-Herzegovina”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap