Gene expression profiling in chemoresistant variants of three cell lines of different origin.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2661-2668
TidskriftAnticancer research
Volym25
Utgåva4
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här