Generalised BGP reflection functors via the Grothendieck construction

Tobias Dyckerhoff, Gustavo Jasso, Tashi Walde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Inspired by work of Ladkani and Groth–Šťovíček, we explain how to construct generalisations of the classical reflection functors of Bernšteĭn, Gel′fand, and Ponomarev by means of the Grothendieck construction.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)15733-15745
Antal sidor13
TidskriftInternational Mathematics Research Notices
Volym2021
Nummer20
Tidigt onlinedatum2019 nov. 11
DOI
StatusPublished - 2021 okt.
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Generalised BGP reflection functors via the Grothendieck construction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här