Generalised BGP reflection functors via the Grothendieck construction

Tobias Dyckerhoff, Gustavo Jasso, Tashi Walde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Generalised BGP reflection functors via the Grothendieck construction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik