Generalized Predictive Control With Actuator Deadband for Event-Based Approaches

Andrzej Pawlowski, Anton Cervin, Jose Luis Guzman, Manuel Berenguel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Generalized Predictive Control With Actuator Deadband for Event-Based Approaches”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap