Generating Dendritic Cells by Direct Cell Reprogramming. Merging cellular reprogramming with immunology towards the development of novel cancer immunotherapies.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Generating Dendritic Cells by Direct Cell Reprogramming. Merging cellular reprogramming with immunology towards the development of novel cancer immunotherapies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap