Generation and compression of 10-fs deep ultraviolet pulses at high repetition rate using standard optics

Lukas Bruder, Lukas Wittenbecher, Pavel V. Kolesnichenko, Donatas Zigmantas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Generation and compression of 10-fs deep ultraviolet pulses at high repetition rate using standard optics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi