Generation and compression of 10-fs deep ultraviolet pulses at high repetition rate using standard optics

Lukas Bruder, Lukas Wittenbecher, Pavel V. Kolesnichenko, Donatas Zigmantas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat