Generation of a large compressive strain wave in graphite by ultrashort-pulse laser irradiation

Xiaocui Wang, A. Jarnac, J. C. Ekström, U.J. Bengtsson, F. Dorchies, H. Enquist, A. Jurgilaitis, M. N. Pedersen, C. M. Tu, M. Wulff, J. Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Generation of a large compressive strain wave in graphite by ultrashort-pulse laser irradiation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar