Generation of size-selected gold nanoparticles by spark discharge - for growth of epitaxial nanowires

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

42 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Generation of size-selected gold nanoparticles by spark discharge - for growth of epitaxial nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar