Genes encoding WFDC- and Kunitz-type protease inhibitor domains: are they related?

Åke Lundwall, Adam Clauss

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genes encoding WFDC- and Kunitz-type protease inhibitor domains: are they related?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar