Genes involved in muscle contractility and nutrient signaling pathways within celiac disease risk loci show differential mRNA expression

Caroline Montén, Audur H. Gudjonsdottir, Lars Browaldh, Henrik Arnell, Staffan Nilsson, Daniel Agardh, Asa Torinsson Naluai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genes involved in muscle contractility and nutrient signaling pathways within celiac disease risk loci show differential mRNA expression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap