Genetic and Familial Environmental Influences on the Risk for Drug Abuse: A National Swedish Adoption Study.

Kenneth S Kendler, Kristina Sundquist, Henrik Ohlsson, Karolina Palmér, Hermine Maes, Marilyn Winkleby, Jan Sundquist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic and Familial Environmental Influences on the Risk for Drug Abuse: A National Swedish Adoption Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap