Genetic associations at 53 loci highlight cell types and biological pathways relevant for kidney function

AGEN Consortium, ICBP Consortium, CHARGe-Heart Failure Group, ECHOGen Consortium

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

279 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic associations at 53 loci highlight cell types and biological pathways relevant for kidney function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar