Genetic Characterization of Pediatric T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia

Kristina Karrman

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

230 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic Characterization of Pediatric T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap