Genetic dissection of lymphopenia from autoimmunity by introgression of mutated Ian5 gene onto the F344 rat.

Daniel H Moralejo, Hyunhee A Park, Sara J Speros, Armand J MacMurray, Anne E Kwitek, Howard J Jacob, Eric S Lander, Åke Lernmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic dissection of lymphopenia from autoimmunity by introgression of mutated Ian5 gene onto the F344 rat.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap