Genetic Dissection Reveals Diabetes Loci Proximal to the Gimap5 Lymphopenia Gene.

Jessica Fuller, Marika Bogdani, Terry D Tupling, Richard A Jensen, Ranae Pefley, Sahar Manavi, Laura Cort, Elizabeth P Blankenhorn, John P Mordes, Åke Lernmark, Anne E Kwitek

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat