Genetic predisposition to salt sensitivity and cardiovascular disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic predisposition to salt sensitivity and cardiovascular disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience