Genetic Variant Score and Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Phenotype in Plakophilin-2 Mutation Carriers

Anneli Svensson, Pyotr G. Platonov, Kristina H. Haugaa, Wojciech Zareba, Henrik Kjærulf Jensen, Henning Bundgaard, Thomas Gilljam, Trine Madsen, Jim Hansen, Lars A. Dejgaard, Lars O. Karlsson, Anna Gréen, Bronislava Polonsky, Thor Edvardsen, Jesper Hastrup Svendsen, Cecilia Gunnarsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic Variant Score and Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy Phenotype in Plakophilin-2 Mutation Carriers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology